X-tream Management

23 990  s DPH

Cena pro NEWTON Family 13 990,- po zadání kódu „NUFamily-Xtream“

Manažerský výcvik zaměřený na diagnostiku a rozvoj osobního potenciálu.

Info o konkrétních termínech získáte na e-mailu veronika.kolenakova@newton.university

Kategorie:

Popis

Jak se rozhodujete v běžných, nestandardních, nebo dokonce limitních situacích? Jednáte pod vlivem emocí, nebo zachováte chladnou hlavou. Rozhodujete se vždycky správně? Zjistěte to.
Tento manažerský výcvik propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu. A vy dostanete šanci objevit svůj skutečný potenciál.
Díky manažerskému výcviku X-tream Management budete efektivnější, odolnější a úspěšnější v učení, životě i práci.
Manažerský výcvik X-tream Management má unikátní metodiku, která propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu i assessment a development centra. Umožňuje objektivně identifikovat skutečné osobní, mentální a psychofyzické potenciály jedince v různých podmínkách, situacích a úlohách. Dozvíte se o sobě informace, které jste nevěděli a které se v běžných výběrových a rozvojových výcvicích nedozvíte a ani nemůžete dozvědět.

Další informace

Ve výcviku

aplikujeme nejmodernější poznatky z oblasti kognitivních věd, managementu, psychologie, biologie, neurověd a dalších disciplín,
klademe velký důraz na poznání a rozvoj sebe sama jako samostatného jedince, stejně jako člena či leadera týmu, poznávání osobního a týmového potenciálu, či vztahu jedince a mikrotýmu k vnitřnímu a vnějšímu prostředí,
mohou a zpravidla i musí účastníci tvořivě aplikovat své potenciály, znalosti a zkušenosti v různých simulovaných situacích,
umožňujeme díky unikátnímu přístupu metodiky X – tream komplexně a objektivně diagnostikovat individuální osobní, mentální, psychofyzické a sociální potenciály,
v rozšířené míře věnujeme pozornost rozvoji třetí zásadní oblasti dovedností – Subtle Skills (kritické a systémové myšlení, pozornost, mindfulness, antifragilita, psychická stabilita, apod.), které jsou základem všech dalších dovedností (Soft i Hard skills) každého manažera a podstatou skutečného osobního či týmového leadershipu

Struktura výcviku

1.BLOK: Komplexní prediagnostika

2.BLOK: 4-denní intenzivní outdoroové soustředění s kontinuální zátěží

3.BLOK: Konzultace individuálního manažerského profilu a souhrnné zprávy o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu

Výstup

Certifikát o absolvování manažerského výcviku X-tream Management,
individuální manažerský profil a souhrnná zpráva o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu.

Lektoři

PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA a další externí specialisté na danou problematiku.

Více

Přečtěte si více o výcviku X-tream management na našem blogu NEWTON Today, kde najdete rozhovor s jedním z lektorů výcviku Jiřím Koleňákem.