Řízení vztahů se zákazníky

5,900 

Ing. Lucie Šperková

15 skladem

Popis

Cílem předmětu je seznámení studentů do problematiky řízení vztahů se zákazníky z pohledu informatiky a datové analytiky. Důraz je kladen právě na Customer Intelligence a vyhodnocování hodnoty zákazníka a jeho zkušenosti, které jsou východiskem pro úspěšné řízení vztahů mezi společnostmi a jejími zákazníky. Předmět je zaměřen na praktické dovednosti segmentace zákazníků na základě metrik a technik nad dostupnými zákaznickými daty, a to jak transakčními, tak behaviorálními. Součástí je také zaměření na prezentaci získaných výsledků a jejich využití v marketingových a obchodních rozhodnutí.

Zásady tvorby obsahu kurzu

Výuka předmětu probíhá formou přednášek vysvětlujících základní principy řízení vztahů se zákazníky s důrazem na zákaznickou analytiku. Přednášky jsou doprovázeny praktickými ukázkami technik nad zákaznickými daty a jejich vyhodnocováním.

Vyučující

Ing. Lucie Šperková

Má několikaleté akademické i praktické zkušenosti s Business Intelligence v prostředí bankovnictví, retailu a marketingu. V rámci doktorského studia se zabývá problematikou Customer Experience a Customer Lifetime Value z pohledu datové analytiky. Během akademické práce působila na Technologické univerzitě v Sydney a přednášela v několika evropských metropolích. V roce 2016 vystoupila jako jedna z hlavních řečníků na prestižní konferenci Marketing Festival s tématem atribučního modelování. Na volné noze konzultuje BI projekty, přednáší a vyučuje.