Repetitorium ze středoškolské matematiky

1200  s DPH

Matematika je prostředek pro studium odborných předmětů ne cíl.

6 + 6 hodin, víkend 21. a 22. října 2023 od 8:00 do 12:50.

Kategorie:

Popis

Matematika má pomoci studentům analyzovat problém, umět odlišit podstatné od nepodstatného, navrhnout postup řešení, umět zkontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecnit vytvořené závěry, vyhodnotit správnost výsledků s ohledem na zadané podmínky a umět aplikovat úlohy na řešení zejména ekonomických problémů.

Obsah kurzu:

  1. matematická logika a aritmetika (mj. procenta, mocniny, odmocniny), algebraické výrazy;
  2. rovnice lineární, kvadratické, s absolutní hodnotou;
  3. nerovnice;
  4. funkce (definiční obory, grafy a základní vlastnosti „elementárních“ funkcí: funkce lineární, mocninná, kvadratická, s absolutní hodnotou, lineární lomená, odmocnina, exponenciální, logaritmická);
  5. úvod do kombinatoriky;
  6. úvod do diferenciálního počtu.

V kurzu se budeme věnovat důrazněji tématům, která využijete ve výuce předmětu Matematické metody a statistika.

Doporučená literatura:

BOČEK L. a kol. Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-362-2.

BUŠEK I. a kol. Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-366-0.

BUŠEK, Ivan. Řešené maturitní úlohy z matematiky. 3. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 1999. 631 s. ISBN 807196140X.

ODVÁRKO O. Matematika pro gymnázia – Funkce. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-357-8.

ODVÁRKO O. Matematika pro gymnázia – Goniometrie. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-359-3.