Adaptační kurz 9. – 12. 9. 2024 / Orientation week 09 – 12 September 2024

4 990  s DPH

Pro studenty prvních ročníků bakalářského studia. Tento adaptační kurz bude česko-anglický, určený i pro studenty prvního ročníku Global Business and Management, většina workshopů tak bude probíhat v anglickém jazyce.

For students in their first year of undergraduate studies. This adaptation course will be held in both Czech and English, and is intended also for first year students of Global Business and Management, as most of the workshops will be in English.

36 skladem

Kategorie:

Popis

Zažijte čtyři dny plné teambuildingových aktivit v kolektivu vašich budoucích spolužáků, vyučujících a studentů NEWTON University v rekreačním areálu Lísek CR nacházejícím se v dechberoucí přírodě CHKO Žďárské Vrchy.

Naučíte se zásady efektivního učení s těmi nejzkušenějšími lektory a studenty. Poznáte techniky řízené relaxace, psychohygieny a efektivního odpočinku, bez kterých se neobejde žádný newtoňák.

Zároveň se seznámíte s nezbytnými praktickými informacemi a organizací akademického roku na NEWTON University.

———————————————————————–

For Global Business and Management Freshmen

Experience four days full of team-building activities alongside your future classmates, teachers and fellow students of NEWTON University in the recreational area Lísek, Czech Republic, nestled in the breathtaking nature of the Protected Landscape Area Žďárské vrchy.

With the guidance of the most experienced lecturers and students, you will be introduced to the principles of effective learning. You will learn techniques for controlled relaxation, psychohygiene, and effective rest, which no Newtonian can do without.

Simultaneously, you will receive necessary practical information and guidance on organising your academic year at NEWTON University.